Return to SJRS

Management Committee (2022/2023)

Board of Trustees
Naginbhai J. Doshi
 Jayakantbhai J. Shah
 Dr. Mukundbhai H. Doshi
Management Committee 
PresidentParresh Timbadia
Vice President Kenal Kothari
Secretary Jinesh Dagli
Asst. Secretary Dhaval Desai
TreasurerHitesh Shah
Asst. Treasurer Bhavin Sanghvi
Committee MemberBhavesh Timbadia
Committee MemberHemant Doshi
Committee MemberMita Shah
Committee MemberRajesh Shah
Committee MemberRikesh Desai
Hon. Internal Auditors 
 Anandraj Jain
 Hitenkumar Shah
 Tushar Doshi
Extended Management Committee 
 Atul Shah
 Avnish Doshi
 Bhumil Mehta
Dashim Shah
 Hitesh Doshi
Kalpesh Teli
 Monica Chougule
 Parag Desai
 Paresh Shah
 Ravi Shah
 Sandeep Kothari
 Sanjeev Gathani
 Shilpa Avlani
 Smita Shah
MC AdvisorsAshvin Desai
Pradeep Doshi
AdminisratorChandrakantbhai J. Shah

Permanent link to this article: https://www.sjrs.org.sg/?page_id=27