Return to SJRS

Mngt Committee

2019

Board of Trustees Naginbhai J. Doshi
  Jayakantbhai J. Shah
  Champaklalbhai B. Shah
  Mukundbhai H. Doshi
The Management Committee  
President Parag Desai
Vice President Parresh Timbadia
Secretary Hitesh Shah
Asst. Secretary Kenal Kothari
Treasurer Sanjeev Gathani
Asst. Treasurer Dhaval Desai
Committee Member Mita Shah
 Committee Member Rikesh Desai
 Committee Member Rajesh Shah
 Committee Member Hitesh Doshi
 Committee Member Shilpa Avlani
Hon. Auditors  
  Jitendra Surana
  Praveen Singhavi
  Kalpesh Teli
Extended Management Committee (EMC)  
  Avnish Doshi
  Atul Shah
  Dashim Shah
  Deepak Charadva
  Pradeep Doshi
  Smita Shah
  Shailesh Shah
  Bhavin Sanghvi
  Ashish Patangiya
  Kimpu Shah
Administrator Chandrakantbhai J. Shah

 

 

Permanent link to this article: https://www.sjrs.org.sg/?page_id=27