Return to SJRS

Mngt Committee

2020

Board of Trustees Naginbhai J. Doshi
  Jayakantbhai J. Shah
  Dr. Mukundbhai H. Doshi
The Management Committee  
President Parresh Timbadia
Vice President Kenal Kothari
Secretary Hitesh Shah
Asst. Secretary Bhavin Sanghvi
Treasurer Rikesh Desai
Asst. Treasurer Hitesh Doshi
Committee Member Avnish Doshi
 Committee Member Dhaval Desai
 Committee Member Mita Shah
 Committee Member Parag Desai
 Committee Member Rajesh Shah
Hon. Auditors  
  Anandraj Jain
  Bharatkumar Damani
  Jitesh Avlani
Extended Management Committee (EMC)  
  Ashish Patangiya
  Atul Shah
  Dashim Shah
  Deepak Charadva
  Jinesh Dagli
  Monica Chougule
  Paresh Shah
  Piyush Chaplot
  Pradeep Doshi
  Sandeep Kothari
  Sanjeev Gathani
  Shailesh Shah
  Shilpa Avlani
  Smita Shah
Administrator Chandrakantbhai J. Shah

 

 

Permanent link to this article: https://www.sjrs.org.sg/?page_id=27