Return to SJRS

Mngt Committee

2017

Board of Trustees Naginbhai J. Doshi
  Jayakantbhai J. Shah
  Champaklalbhai B. Shah
  Mukundbhai H. Doshi
The Management Committee  
President Mita Shah
Vice President Parag Desai
Secretary Kenal Kothari
Asst. Secretary Parresh Timbadia
Treasurer Hitesh Shah
Asst. Treasurer Deepak Charadva
Committee Members… Hitesh Doshi
  Devang Shah
  Rajesh Shah
  Shilpa Avlani
  Dhaval Desai
Hon. Auditors  
  Bharatbhai Mekani
  Bhaveshbhai Timbadia
  Hemantbhai Doshi
Extended Management Committee (EMC)  
  Avnish Doshi
  Dhanu Shah
  Dashim Shah
  Bipin Doshi
  Mitesh Shah
  Atul Shah
  Pradeep Doshi
  Shailesh Shah
  Gautam Shah
   
   
   
Administrator Chandrakantbhai J. Shah

 

Permanent link to this article: http://www.sjrs.org.sg/?page_id=27